Schedule

The regular class roster:

Maandag en woensdag 17:45-18:30 Kids t/m 12 jaar
Maandag en woensdag 18:30-19:30 Kids t/m 16 jaar
Maandag, woensdag en Vrijdag 19:30-20:30 Kickboxen (no sparring)
Maandag, woensdag en Vrijdag 20:30-22:00 Kickboxen
Dinsdag en Donderdag 18:00-19:00 Zaktraining
Dinsdag en Donderdag 19:00-20:30 BJJ
Dinsdag en Donderdag 20:30-22:00 MMA

Evenementen in januari

29th

Evenementen in januari

30th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in januari

31st

Evenementen in februari

1st

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in februari

2nd

Evenementen in februari

3rd

Geen evenementen
Evenementen in februari

4th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

Evenementen in februari

5th

Evenementen in februari

6th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in februari

7th

Evenementen in februari

8th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in februari

9th

Evenementen in februari

10th

Geen evenementen
Evenementen in februari

11th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

Evenementen in februari

12th

Evenementen in februari

13th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in februari

14th

Evenementen in februari

15th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in februari

16th

Evenementen in februari

17th

Geen evenementen
Evenementen in februari

18th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

Evenementen in februari

19th

Evenementen in februari

20th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in februari

21st

Evenementen in februari

22nd

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in februari

23rd

Evenementen in februari

24th

Geen evenementen
Evenementen in februari

25th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

Evenementen in februari

26th

Evenementen in februari

27th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in februari

28th

Evenementen in februari

29th

10:00 am - 11:30 am

BJJ

7:00 pm - 8:30 pm

BJJ

8:30 pm - 10:00 pm

MMA

Evenementen in maart

1st

Evenementen in maart

3rd

10:00 am - 11:30 am

BJJ